Blog

Niesłuszne założenie Niebieskiej Karty. Jak się bronić?

 

Niebieska Karta jest procedurą, która z założenia ma pomóc ofiarom przemocy domowej. Z poprzednich dwóch wpisów dowiesz się:

Jak wszcząć procedurę Niebieskiej Karty?

Jak przebiega procedura? Jaką pomoc możesz uzyskać? Kiedy następuje zakończenie procedury?

 

Dziś podejdziemy do tematu z drugiej strony – z perspektywy domniemanego sprawcy przemocy. Niestety, mimo że z założenia sam cel procedury jest jak najbardziej dobry, zdarzają się sytuacje, kiedy procedura wszczynana jest bezpodstawnie. Zwykle ma to miejsce w związku z toczącą się sprawą rodzinną – sprawą o rozwód, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej czy nawet o kontakty z dzieckiem. Wówczas Niebieska Karta traktowana jest jako karta przetargowa, a jej celem nie jest wcale likwidacja problemu przemocy w danej rodzinie, a jedynie chęć zdyskredytowania rzekomego sprawcy przed sądem i osiągnięcia satysfakcjonującego dla siebie rozstrzygnięcia w sprawie. Finalnie zatem domniemany sprawca staje się ofiarą. Jak się zatem bronić w przypadku niesłusznego założenia Niebieskiej Karty?

 

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że samo wszczęcie i prowadzenie procedury Niebieskiej Karty jest jedynie wynikiem powstania podejrzenia o stosowaniu przemocy, nie przesądza natomiast o winie. Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie o sygn. Ts 339/15 wskazał, że „(…) Z istoty tej procedury wynika jednoznacznie, że jej wszczęcie wiąże się z powzięciem podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny, a nie ze stwierdzeniem, że osoba, wobec której jest ona prowadzona, popełniła jedno z przestępstw opisanych w kodeksie karnym, a tym bardziej z przypisaniem jej winy.” Wszczęcie procedury nie narusza prawa do sądu ani nie przełamuje domniemania niewinności. 

Co zatem robić kiedy procedura Niebieskiej Karty zostanie rozpoczęta mimo braku stosowania przemocy w rodzinie? 

 

Zachowaj spokój i nie daj się sprowokować

Zdarza się, że osoba, która dąży do wszczęcia procedury Niebieskiej Karty z celów, o których mowa wyżej, będzie inicjowała kłótnie, sprzeczki czy nawet atakowała fizycznie, by zdobyć „dowody” na stosowanie przemocy w rodzinie (np. poprzez nagrywanie kłótni lub jej fragmentów). W takich sytuacjach należy starać się zachować spokój i nie dać się sprowokować, by nie dać takiej osobie szansy na zebranie dowodów. 

 

Wezwij policję i załóż Niebieską Kartę

Jeżeli opisane wyżej sytuacje mają miejsce i nie udaje Ci się opanować sytuacji, możesz wezwać policję w celu podjęcia interwencji domowej.  Podczas takiej interwencji policjant może wszcząć procedurę Niebieskiej Karty. W czasie przeprowadzania interwencji policjant ma obowiązek m.in. ustalenia przebiegu zdarzenia, jego przyczyn i następstw, udzielenia ofiarom przemocy niezbędnej pomocy, polegającej w szczególności na wezwaniu pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub zawiadomieniu innych instytucji, które mogą udzielić pomocy czy w razie potrzeby podjęcia innych niezbędnych czynności zapewniających ochronę życia, zdrowia i mienia osób będących ofiarami przemocy włącznie z ewentualnym zastosowaniem wobec sprawców przemocy środków przymusu bezpośredniego i zatrzymania. Należy przygotować się jednak na to, że osoba, która dąży do niesłusznego założenia Niebieskiej Karty, będzie przedstawiała swoją wersję wydarzeń. W takiej sytuacji należy konsekwentnie bronić swojego stanowiska i zachować spokój mimo trudnych emocji. Może zdarzyć się, że Niebieska Karta zostanie założona, ale osobie, która prowokowała zdarzenia i de facto sama stosowała przemoc, dążąc do wszczęcia procedury przeciwko innej osobie (np. małżonkowi). 

 

Zbieraj własne dowody

Jeżeli niesłusznie założono Ci Niebieską Kartę, zbieraj własne dowody świadczące o tym, że w rzeczywistości nie jesteś sprawcą przemocy domowej, a informacje i zarzuty stawiane przez rzekomą ofiarę są nieprawdziwe. Przede wszystkim warto jest zarejestrować zachowanie takiej osoby, np. poprzez nagranie jej na dyktafonie. W sytuacji, w której wiesz, że osoba taka informuje inne osoby (np. rodzinę , przyjaciół), że stosujesz wobec niej przemoc domową, postaraj się o własnych świadków, którzy potwierdzą, że do żadnej przemocy nie dochodziło. 

 

Złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Jeżeli w toku postępowania karnego rzekomej ofierze przemocy domowej nie uda się wykazać winy sprawcy i stawiane przez nią zarzuty nie potwierdzą się, wówczas osoba fałszywie oskarżona o stosowanie przemocy w rodzinie może zawiadomić organy ścigania o popełnieniu  przestępstwa z art. 234 k.k., tj. fałszywego oskarżenia przez osobę, która wysunęła fałszywe oskarżenia o stosowanie przemocy. Przestępstwo fałszywego oskarżenia zagrożone jest karą grzywny (liczba stawek: 10-540, wysokość stawki: 10-2000 zł), ograniczenia wolności (od miesiąca do 2 lat) albo pozbawienia wolności od miesiąca do lat 2. Istnieje także możliwość wystąpienia z prywatnym aktem oskarżenia o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi. 

 

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł, polub moją stronę na Facebooku. Jeśli masz jakieś pytania, zachęcam do komentowania. W sprawach wymagających udzielenia indywidualnej porady prawnej zapraszam na spotkanie w mojej kancelarii w Olsztynie bądź skorzystania z możliwości uzyskania porady online. Zapraszam do kontaktu.

 

 

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

powrót

Szybki kontakt do kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Rozbicka-Matejuk

ul. Okopowa 14/6

10-075 Olsztyn

 

 

Tel.: 691 057 799

E-mail: kancelaria@adwokatrozbicka.pl

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Blog Porady prawne

  Alimenty między byłymi małżonkami

  5 maja, 2022

    Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z określonymi prawami oraz obowiązkami. Małżonkowie są zobowiązani nie tylko do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy czy wierności. Jednym z obowiązków małżeńskich jest również obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jego realizacja może polegać nie tylko na dostarczaniu rodzinie środków utrzymania, lecz również na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym czy wychowywaniu dzieci. Co zatem dzieje się w przypadku rozwodu kiedy ta rodzina zasadniczo […]

  Więcej

  Śmigus-dyngus – czy za oblanie kogoś w lany poniedziałek grozi odpowiedzialność karna?

  14 kwietnia, 2022

    Śmigus-dyngus określany obecnie również lanym poniedziałkiem, to zwyczaj kultywowany w Polsce od pokoleń. Zabawa obchodzona w Poniedziałek Wielkanocny ma zarówno swoich miłośników, jak również i stanowczych przeciwników. Przyjmuje się, że polewanie wodą ma mieć jedynie charakter symboliczny. Niejednokrotnie jednak uczestnicy podchodzą do świętowania nader gorliwie, a ich zachowania przybierają bardziej charakter chuligańskiego wybryku aniżeli świątecznej zabawy.  Zdarzają się więc takie […]

  Więcej

  Co zawiera wyrok rozwodowy?

  3 lutego, 2022

    Sprawa o rozwód większości osób kojarzy się wyłącznie z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód. Tymczasem  w wyroku orzekającym rozwiązanie małżeństwa przez rozwód sąd  jest zobowiązany do kompleksowego uregulowania  całokształtu spraw małżeńskich, rodzicielskich i alimentacyjnych, mieszkaniowych czy majątkowych małżonków. Wyrok ten musi zawierać w swojej treści elementy obligatoryjne, ale może też zawierać elementy fakultatywne.  kiedy sąd może orzec rozwód? czy sąd może oddalić […]

  Więcej
  Wszelkie prawa zastrzeżone Kacelaria Adwokacka Olsztyn, Adwokat Marta Rozbicka 2020
  Realizacja:
  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych,
  Polityka Prywatności.
  Akceptuję