Blog

Niebieska Karta – jak przebiega procedura, jaką pomoc możesz uzyskać?

 

ostatnim wpisie dotyczącym procedury „Niebieska Karta” poruszałam temat tego, czym w ogóle jest przemoc w rodzinie, jakie są jej najczęstsze formy oraz jak można wszcząć całą procedurę. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A”  zostaje przekazany w ciągu 7 dni do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Następnie jest on przekazywany członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub utworzonej przez niego Grupy Roboczej. Tutaj zaczyna się kolejny etap procedury. 

 

Opracowanie indywidualnego planu pomocy

Po zapoznaniu się przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego/Grupy Roboczej z informacjami zawartymi w Karcie A , osoba doznająca przemocy jest zapraszana na spotkanie (nie zaprasza się dziecka). Na spotkaniu tym analizuje się sytuację osoby (rodzinną, zawodową, ekonomiczną, zdrowotną oraz sytuację dzieci). Na podstawie tak zebranych informacji przygotowuje się diagnozę sytuacji oraz opracowuje indywidualny plan pomocy. Następuje to poprzez wypełnienie Karty C. Plan zawiera propozycje działań pomocowych dla osoby doznającej przemocy.

WAŻNE! Niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

 

Jaką pomoc możesz uzyskać? 

Indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty, które mogą wszcząć procedurę Niebieskiej Karty (policjant, pracownik socjalny, pracownik oświaty, przedstawiciel ochrony zdrowia, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych). Plan pomocy ma na celu poprawę sytuacji życiowej osoby doświadczającej przemocy oraz jej rodziny. Co istotne, plan może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji tej osoby. 

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej mogą np.: przeprowadzać cykliczne wizyty w środowisku, udzielić informacji o warunkach korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej oraz w formie poradnictwa — medycznego, zawodowego i rodzinnego, skierować osobę doświadczającą przemocy w rodzinie do placówki dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych może np.: skierować do udziału w grupie terapeutycznej, samopomocowej czy grupach wsparcia dla osób współuzależnionych, poinformować o możliwościach prawnych dotyczących zobowiązania osoby stosującej przemoc w rodzinie do poddania się leczeniu odwykowemu; 
 • pracownicy ochrony zdrowia mogą np.: skierować osobę dotkniętą przemocą w rodzinie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  na konsultacje psychiatryczne czy też skierować do lekarza w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (tzw. obdukcja); 
 • pracownicy oświaty mogą objąć dziecko pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub innej placówce, np. w formie: klasy terapeutycznej, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, porad i konsultacji;  pomocą materialną (wypoczynek wakacyjny, dożywianie, stypendium szkolne, zasiłek szkolny) czy skierować na konsultacje w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub do pomocy terapeutycznej; 

Przede wszystkim wskazać należy, że wszystkie działania podjęte w ramach procedury „Niebieska Karta” są dokumentowane. Jeżeli ze zgromadzonych informacji wynika podejrzenie popełnienia przestępstwa, dokumenty takie są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego. Wówczas osobie stosującej przemoc w rodzinie mogą zostać postawione zarzuty – najczęściej z art. 207 k.k. (znęcanie się), art. 190 k.k. (groźba karalna), art. 190a k.k. (uporczywe nękanie). Mogą również zostać wobec niej zastosowane środki zapobiegawcze (np. dozór policji, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym, nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym czy w końcu tymczasowe aresztowanie). 

Jeżeli na skutek stosowania przemocy w rodzinie istnieje zagrożenie dobra dziecka o sytuacji takiej informuje się również sąd rodzinny i opiekuńczy. 

 

Działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie,
że stosuje przemoc w rodzinie

 

Po spotkaniu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie Grupa Robocza na spotkanie zaprasza osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Osobie takiej przysługuje prawo do odniesienia się do stawianych jej „zarzutów” oraz zgłoszenie swoich własnych potrzeb i uwag.

Celem spotkania z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc, jest wezwanie jej do zaprzestania podejmowania działań krzywdzących, poinformowanie o konsekwencjach popełnianych czynów czy zmotywowanie do zmiany swojego zachowania. W trakcie tego spotkania wypełniana jest Karta D.

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, nadużywa alkoholu, członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej kierują tę osobę do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

WAŻNE! Spotkania z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, oraz osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie mogą być organizowane w tym samym miejscu i czasie.

 

Zakończenie procedury

 

Zakończenie procedury następuje w dwóch przypadkach:
1) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.

 

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł, polub moją stronę na Facebooku. Jeśli masz jakieś pytania, zachęcam do komentowania. W sprawach wymagających udzielenia indywidualnej porady prawnej zapraszam na spotkanie w mojej kancelarii w Olsztynie bądź skorzystania z możliwości uzyskania porady online. Zapraszam do kontaktu.

 

 

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

powrót

Szybki kontakt do kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Rozbicka-Matejuk

ul. Okopowa 14/6

10-075 Olsztyn

 

 

Tel.: 691 057 799

E-mail: kancelaria@adwokatrozbicka.pl

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Blog Porady prawne

  Zmiana nazwiska po rozwodzie – praktyczny poradnik

  19 października, 2021

    Zawarcie związku małżeńskiego poprzedza szereg formalności – jedną z nich jest wybór nazwiska małżonków po ślubie. W Polsce wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem jest przejęcie nazwiska męża przez żonę lub przyjęcie przez żonę nazwiska dwuczłonowego, które składa się z nazwiska rodowego żony oraz nazwiska męża. Czy w przypadku rozwodu musimy pozostać przy nazwisku, które przyjęliśmy po ślubie? Otóż nie!   Zmiana […]

  Więcej

  Niebieska Karta – jak przebiega procedura, jaką pomoc możesz uzyskać?

  13 października, 2021

    W ostatnim wpisie dotyczącym procedury „Niebieska Karta” poruszałam temat tego, czym w ogóle jest przemoc w rodzinie, jakie są jej najczęstsze formy oraz jak można wszcząć całą procedurę. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A”  zostaje przekazany w ciągu 7 dni do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Następnie jest on przekazywany członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub utworzonej przez niego Grupy Roboczej. […]

  Więcej

  Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – co za to grozi?

  13 września, 2021

    Jak wynika ze statystyk Policji w 2020 r. stwierdzono 52.907 przypadki przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Oczywistym jest, że statystyki nie obejmują wszystkich przypadków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu – sporo takich przestępstw nie zostaje wykryta. Wypadki spowodowane przez osoby nietrzeźwe budzą wiele emocji w opinii publicznej, a najczęstszym tematem poruszanym w dyskusji w związku z takimi zdarzeniami jest kwestia kary […]

  Więcej
  Wszelkie prawa zastrzeżone Kacelaria Adwokacka Olsztyn, Adwokat Marta Rozbicka 2020
  Realizacja/Pozycjonowanie:
  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych,
  Polityka Prywatności.
  Akceptuję