Blog

Czy Sąd może oddalić pozew o rozwód?

 

Czy Sąd może oddalić pozew o rozwód?

Jak wspomniałam w poprzednim wpisie dla orzeczenia rozwodu konieczne jest zaistnienie tzw. pozytywnych przesłanek rozwodu. Co jednak istotne mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli występują przesłanki negatywne. Wówczas Sąd oddali nasz pozew o rozwód. Ale co się właściwie kryje za tym pojęciem?

Odpowiedź na to pytanie możemy odnaleźć w art. 56 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne jeśli:
→ wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków,
→ z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
→ rozwodu zażądał małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że:
• drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód,
• odmowa zgody drugiego małżonka na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

 

 

Sprzeczność z dobrem wspólnych małoletnich dzieci

Nie budzi wątpliwości, że każdy rozwód co do zasady powoduje negatywne konsekwencje dla dziecka – w końcu rozwód rodziców prowadzi przecież do rozpadu rodziny, w której dziecko funkcjonuje. Aby uznać, że rozwód jest sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci potrzeba czegoś więcej, szczególnych okoliczności danej sprawy, które wskazywałyby, że rzeczywiście rozwód zagraża dobru dziecka. W praktyce Sąd zwraca przede wszystkim uwagę na wiek dziecka, stopień jego wrażliwości, wzajemne relacje między rodzicami i dzieckiem, a także porównuje sytuację dziecka do tej, jaka miałaby miejsce, gdyby rozwód orzeczono. Może się bowiem zdarzyć tak, że istniejące między rodzicami napięcie, ciągłe kłótnie i ciężka atmosfera w domu odbijają się na dziecku tak negatywnie, że rzeczywiście lepszym rozwiązaniem będzie rozstanie rodziców.

 

Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (nakazami moralności i obyczajów) można uznać takie sytuacje kiedy mimo tego, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, orzeczenie rozwodu pociągałoby za sobą rażącą krzywdę dla drugiego małżonka sprzeciwiającego się rozwodowi. Najczęściej z przesłanką tą możemy mieć do czynienia, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga pomocy i opieki materialnej i moralnej współmałżonka – przy czym oczywiście okoliczności te są przez Sąd rozważane na tle konkretnej sprawy.

 

Zażądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego

Kwestia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego to zagadnienie dosyć obszerne, więc na pewno bliżej przedstawię ją w oddzielnych wpisach. Czy zawsze zażądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego prowadzi do braku możliwości orzeczenia rozwodu? Otóż nie. Rozwód taki będzie możliwy w dwóch sytuacjach: gdy współmałżonek wyrazi zgodę na rozwód albo gdy odmowa zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Warto w tym miejscu podkreślić, że w tym drugim przypadku to małżonek występujący z pozwem o rozwód powinien udowodnić, że małżonek odmawiający zgody działa z pobudek, które godzą w te zasady. Zdarza się, że odmowa udzielenia zgody wynika z poczucia krzywdy i chęci swoistej zemsty na drugim małżonku. Jeżeli jednak faktycznie związek małżeński jest martwy, a brak jest jakichkolwiek racjonalnych powodów, aby go kontynuować, Sąd może uznać, że brak udzielenia zgody narusza zasady współżycia społecznego.

 

Przedstawione w niniejszym jak i poprzednim artykule przesłanki stanowią ogólne reguły kodeksowe, które w sposób ramowy warunkują kiedy można, a kiedy nie można orzec rozwodu. W praktyce oceniane są one przez Sąd na podstawie okoliczności danej sprawy, a najprościej mówiąc historii danego związku małżeńskiego, wzajemnych relacji małżonków, ich zachowania na przestrzeni lat – a zatem dowodów dostarczonych przez strony w toku postępowania.

 

Sprawdź też: Kiedy Sąd może orzec rozwód? 

 

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł, polub moją stronę na Facebooku. Jeśli masz jakieś pytania, zachęcam do komentowania. W sprawach wymagających udzielenia indywidualnej porady prawnej, a w tym w sprawach rozwodowych, zapraszam na spotkanie w mojej kancelarii w Olsztynie bądź skorzystania z możliwości uzyskania porady online. Zapraszam do kontaktu.

 

 

 

Kancelaria Adwokacka Olsztyn

powrót

Szybki kontakt do kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Rozbicka-Matejuk

ul. Okopowa 14/6

10-075 Olsztyn

 

 

Tel.: 691 057 799

E-mail: kancelaria@adwokatrozbicka.pl

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Blog Porady prawne

  Zmiana nazwiska po rozwodzie – praktyczny poradnik

  19 października, 2021

    Zawarcie związku małżeńskiego poprzedza szereg formalności – jedną z nich jest wybór nazwiska małżonków po ślubie. W Polsce wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem jest przejęcie nazwiska męża przez żonę lub przyjęcie przez żonę nazwiska dwuczłonowego, które składa się z nazwiska rodowego żony oraz nazwiska męża. Czy w przypadku rozwodu musimy pozostać przy nazwisku, które przyjęliśmy po ślubie? Otóż nie!   Zmiana […]

  Więcej

  Niebieska Karta – jak przebiega procedura, jaką pomoc możesz uzyskać?

  13 października, 2021

    W ostatnim wpisie dotyczącym procedury „Niebieska Karta” poruszałam temat tego, czym w ogóle jest przemoc w rodzinie, jakie są jej najczęstsze formy oraz jak można wszcząć całą procedurę. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A”  zostaje przekazany w ciągu 7 dni do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Następnie jest on przekazywany członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub utworzonej przez niego Grupy Roboczej. […]

  Więcej

  Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – co za to grozi?

  13 września, 2021

    Jak wynika ze statystyk Policji w 2020 r. stwierdzono 52.907 przypadki przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Oczywistym jest, że statystyki nie obejmują wszystkich przypadków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu – sporo takich przestępstw nie zostaje wykryta. Wypadki spowodowane przez osoby nietrzeźwe budzą wiele emocji w opinii publicznej, a najczęstszym tematem poruszanym w dyskusji w związku z takimi zdarzeniami jest kwestia kary […]

  Więcej
  Wszelkie prawa zastrzeżone Kacelaria Adwokacka Olsztyn, Adwokat Marta Rozbicka 2020
  Realizacja/Pozycjonowanie:
  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych,
  Polityka Prywatności.
  Akceptuję