Blog

Kiedy Sąd może orzec rozwód?

 

Kiedy Sąd może orzec rozwód?

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Sąd może zatem orzec rozwód jeśli zaistnieją obie tzw. przesłanki pozytywne rozwodu – rozkład pożycia musi być bowiem zarówno zupełny jak i trwały. Co to oznacza w praktyce? 

Zupełny rozkład pożycia

O zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego możemy mówić w sytuacji, w której ustały wszystkie więzi łączące małżonków. W orzecznictwie przyjęło się, że najistotniejszymi więziami, które wyrażają istnienie między małżonkami pożycia małżeńskiego, są więź emocjonalna,  fizyczna i gospodarcza.

Czy dla orzeczenia rozwodu wystarczy ustanie jednej ze wskazanych wyżej więzi? Oczywiście może się tak zdarzyć, jednak istotne będą okoliczności danej sprawy. Brak współżycia fizycznego może bowiem wynikać np. z choroby jednego z małżonków czy rozłąką spowodowaną wykonywaniem pracy w oddalonych od siebie miejsca. Podobnie dosyć częstym w dzisiejszych czasach jest prowadzenie przez małżonków oddzielnych gospodarstw domowych z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej poza granicami kraju. Jeżeli jednak między małżonkami nie ma już uczucia, nie współżyją oni fizycznie oraz nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, wysoce prawdopodobnym jest orzeczenie rozwodu.

Trwały rozkład pożycia

Z trwałym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy do czynienia wtedy, kiedy więzi, o których mowa jest wyżej, ustały na tyle dawno, że możliwe jest uznanie w danych okolicznościach sprawy, że zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego małżonkowie nie powrócą już do wspólnego pożycia. Z uwagi na fakt, że jest to kwestia dosyć ocenna, w toku postępowania rozwodowego Sąd oceniając trwałość rozkładu pożycia będzie przede wszystkim wyjaśniał, z jakich powodów doszło do rozkładu pożycia i w jaki sposób rzutuje to na możliwość kontynuowania małżeństwa.

Jak długo musi trwać rozkład pożycia?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Jakkolwiek może zdarzyć się, że powodem rozkładu pożycia będzie jedno wydarzenie, w praktyce najczęściej powodem takim są okoliczności stale powtarzające się w trakcie trwania związku małżeńskiego jak np. stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej w rodzinie lub uzależnienie alkoholowe jednego z małżonków, bądź też suma różnych okoliczności, które miały miejsce na przestrzeni wspólnych lat, a które finalnie doprowadziły do zaniku więzi łączących małżonków. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że wystarczającym dla orzeczenia rozwodu jest rozkład pożycia trwający kilka lub kilkanaście miesięcy przy czym zastrzegam, że jest to kwestia niezwykle indywidualna i wymaga rozpatrzenia w kontekście okoliczności konkretnej sprawy.

Wykazanie, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia jest niewątpliwie łatwiejsze, jeżeli obie strony są zgodne co do orzeczenia rozwodu. Wówczas już z samych oświadczeń małżonków wynika zazwyczaj, że zanikła między nimi więź uczuciowa oraz fizyczna. Jeżeli jednak tylko jeden z małżonków popiera żądanie rozwodu, to na nim ciąży obowiązek wykazania, że rzeczywiście doszło do rozkładu pożycia i przedstawienia na ten fakt odpowiednich dowodów.

Na koniec chciałabym zasygnalizować, że samo zaistnienie przesłanek pozytywnych rozwodu będzie nieskuteczne dla orzeczenia rozwodu, jeżeli zaistnieje któraś z negatywnych przesłanek rozwodu – o nich jednak opowiem Wam więcej w kolejnym artykule.

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł, polub moją stronę na Facebooku. Jeśli masz jakieś pytania, zachęcam do komentowania. W sprawach wymagających udzielenia indywidualnej porady prawnej zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii oraz kontaktu.

 

Kancelaria Adwokacka Olsztyn

 

powrót

Szybki kontakt do kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Rozbicka-Matejuk

ul. Okopowa 14/6

10-075 Olsztyn

 

 

Tel.: 691 057 799

E-mail: kancelaria@adwokatrozbicka.pl

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Blog Porady prawne

  Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – co za to grozi?

  13 września, 2021

    Jak wynika ze statystyk Policji w 2020 r. stwierdzono 52.907 przypadki przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Oczywistym jest, że statystyki nie obejmują wszystkich przypadków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu – sporo takich przestępstw nie zostaje wykryta. Wypadki spowodowane przez osoby nietrzeźwe budzą wiele emocji w opinii publicznej, a najczęstszym tematem poruszanym w dyskusji w związku z takimi zdarzeniami jest kwestia kary […]

  Więcej

  Niebieska Karta – jak wszcząć procedurę?

  26 sierpnia, 2021

    Niebieska Karta to procedura, która obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Została uregulowana w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów […]

  Więcej

  Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku wspólnego małżonków?

  11 sierpnia, 2021

    Bardzo często Klienci w sprawach rozwodowych pytają mnie czy wina w rozwodzie ma wpływ na podział majątku wspólnego. Zazwyczaj wielkie zdziwienie, a czasem nawet niedowierzanie, pojawia się jako ich reakcja na fakt, że wina w rozwodzie nie ma wpływu na podział majątku wspólnego małżonków. Warto jednak wiedzieć o tym, że: • każde z małżonków, niezależnie od winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, ma prawo […]

  Więcej
  Wszelkie prawa zastrzeżone Kacelaria Adwokacka Olsztyn, Adwokat Marta Rozbicka 2020
  Realizacja:
  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych,
  Polityka Prywatności.
  Akceptuję