Blog

Zmiana nazwiska po rozwodzie – praktyczny poradnik

 

Zawarcie związku małżeńskiego poprzedza szereg formalności – jedną z nich jest wybór nazwiska małżonków po ślubie. W Polsce wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem jest przejęcie nazwiska męża przez żonę lub przyjęcie przez żonę nazwiska dwuczłonowego, które składa się z nazwiska rodowego żony oraz nazwiska męża. Czy w przypadku rozwodu musimy pozostać przy nazwisku, które przyjęliśmy po ślubie? Otóż nie!

 

Zmiana nazwiska przed Kierownikiem USC 

Zgodnie z art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 

 

WAŻNE! Termin 3 miesięcy jest nieprzekraczalny. Jeżeli zatem w tym terminie nie złożysz oświadczenia, nie możesz go już złożyć później i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem. Nie oznacza to jednak, że ostatecznie tracisz prawo do zmiany nazwiska – wówczas jednak będzie możliwa już tylko jego administracyjna zmiana. 

Gdzie złożyć wniosek? 

 

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego możesz złożyć w dowolnym  urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a jeśli przebywasz za granicą w polskim konsulacie, przed konsulem. Oznacza to, że nie musisz koniecznie udawać się do USC właściwego dla miejsca zamieszkania czy miejsca zawarcia małżeństwa.  W Olsztynie Urząd Stanu Cywilnego mieści się przy ul. Pl. Jana Pawła II 1. 

 

Co należy przygotować? 

 

Do wizyty w urzędzie stanu cywilnego należy się przygotować. Przede wszystkim musisz zgromadzić i zabrać ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty i przygotować następujące informacje:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) – w celu potwierdzenia swojej tożsamości, 
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 11 zł –  zapłaty dokonać można w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto urzędu,
 • informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie – wystarczające jest przekazanie tych informacji urzędnikowi ustnie.

Jeżeli składasz oświadczenie przed konsulem wymagane są dodatkowo:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli wzmianką o rozwodzie), 
 • zamiast opłaty skarbowej  – 50 euro opłaty konsularnej. Płatność dokonywana jest w walucie, w jakiej pobierane są opłaty. Walutę i dokładną kwotę podaje konsul.

Czasami zdarza się, że zostaniesz poproszony o dodatkowe dokumenty. Ma to miejsce w szczególności, gdy rozwód został orzeczony za granicą. 

 

Ile trwa zmiana nazwiska po rozwodzie ? 

 

Jeżeli przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i udzielisz niezbędnych informacji kierownik USC lub konsul od razu przyjmie oświadczenie o powrocie do nazwiska, które było noszone przed ślubem oraz sporządzi protokół. Następnie podpisany dokument przesyłany jest przez USC lub konsulat do urzędu, w którym sporządzono akt małżeństwa. W akcie takim dodaje się wzmiankę dodatkową o aktualnym nazwisku rozwiedzionej osoby. Od tego momentu można już używać nazwiska sprzed ślubu. 

 

 

Zmiana nazwiska w trybie administracyjnym 

Po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego tracimy prawo do złożenia oświadczenia, o którym mowa jest wyżej. Wówczas pozostaje możliwość zmiany nazwiska w tzw. trybie administracyjnym. Procedura nie jest tu jednak tak prosta, a wniosek wymaga uzasadnienia i przedstawienia organowi administracyjnego „ważnego powodu” przemawiającego za zmianą nazwiska. Jest to pojęcie nieostre, a zatem interpretacja tego, czy zachodzą ważne powody należy do organu administracyjnego. 

Wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub – w przypadku zamieszkiwania za granicą –  za pośrednictwem konsula, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek taki ma być przekazany. Przed złożeniem wniosku o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym należy również uiścić opłatę skarbową w wysokości 37 zł, którą wpłacić można bezpośrednio w kasie urzędu lub przelewem na odpowiednie konto urzędu. 

Wniosek powinien zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt małżeństwa,
 • numer PESEL, 
 • nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
 • adres do korespondencji wnioskodawcy,
 • uzasadnienie,
 • oświadczenie wnioskodawcy , że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Wniosek można złożyć w urzędzie osobiście i wówczas należy mieć ze sobą do wglądu dokument stwierdzający tożsamość albo elektronicznie za pośrednictwem ePUPAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). 

Decyzję o zmianie nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca. Decyzja o zmianie nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od decyzji wydanej w sprawie przysługuje odwołanie do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł, polub moją stronę na Facebooku. Jeśli masz jakieś pytania, zachęcam do komentowania. W sprawach wymagających udzielenia indywidualnej porady prawnej zapraszam na spotkanie w mojej kancelarii w Olsztynie bądź skorzystania z możliwości uzyskania porady online. Zapraszam do kontaktu.

 

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

powrót

Szybki kontakt do kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Rozbicka-Matejuk

ul. Okopowa 14/6

10-075 Olsztyn

 

 

Tel.: 691 057 799

E-mail: kancelaria@adwokatrozbicka.pl

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Blog Porady prawne

  Separacja czy rozwód?

  13 lutego, 2024

    Separacja czy rozwód? Co wybrać? Czym się od siebie różnią? Na co dzień nie spotykam się zbyt często z takimi pytaniami ze strony klientów. Zdecydowana większość z nich wybiera konsultacje rozwodowe, nie widząc już szans na uratowanie małżeństwa i chcąc definitywnie je zakończyć. W naszym systemie prawnym funkcjonuje jednak również separacja, o której w zasadzie niewiele się mówi. Separacja w niektórych przypadkach może być jednak alternatywą dla […]

  Więcej

  Zaliczka a zadatek – czym się różnią, czy podlegają zwrotowi?

  27 lipca, 2022

    Nie mam wątpliwości, że każdy z nas chociaż raz w życiu spotkał się z pojęciami zaliczka lub zadatek. Najczęściej mamy z nimi do czynienia przy umowach dotyczących wykonania usług (zlecenia), umowach o dzieło, roboty budowlane czy umowach sprzedaży. Standardem  jest aktualnie wpłata środków pieniężnych chociażby przy rezerwowaniu sali weselnej czy zamówieniu mebli u stolarza. Pojęcia „zaliczka” i „zadatek” bardzo często są ze sobą […]

  Więcej

  Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

  19 lipca, 2022

    Czy mogę zmienić miejsce zamieszkania dziecka bez zgody ojca? Czy mogę wyjechać z dzieckiem do innego miasta nie pytając ojca dziecka o zgodę? W trakcie konsultacji z Klientkami w kancelarii adwokackiej w Olsztynie pytanie takie pada dosyć regularnie. Czasy się zmieniają, wiele osób decyduje się na wspólne życie w związku nieformalnym, coraz rzadziej wybieramy także życie w martwym związku dla dobra dzieci. Bardzo […]

  Więcej
  Wszelkie prawa zastrzeżone Kacelaria Adwokacka Olsztyn, Adwokat Marta Rozbicka 2020
  Realizacja:
  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych,
  Polityka Prywatności.
  Akceptuję