Blog

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

 

Czy mogę zmienić miejsce zamieszkania dziecka bez zgody ojca? Czy mogę wyjechać z dzieckiem do innego miasta nie pytając ojca dziecka o zgodę? W trakcie konsultacji z Klientkami w kancelarii adwokackiej w Olsztynie pytanie takie pada dosyć regularnie. Czasy się zmieniają, wiele osób decyduje się na wspólne życie w związku nieformalnym, coraz rzadziej wybieramy także życie w martwym związku dla dobra dzieci. Bardzo często rozstanie niesie ze sobą chęć zmian. Pojawiają się nowe plany, perspektywy życiowe, które niejednokrotnie wiążą się z chęcią lub koniecznością zmiany miejsca zamieszkania. Sprawa komplikuje się jednak, gdy chcemy zabrać ze sobą dziecko. 

 

Miejsce zamieszkania

 

W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się bliżej prawnej definicji miejsca zamieszkania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywamy z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania jego rodziców. Jeśli rodzice dziecka zamieszkują osobno i obojgu z nich przysługuje władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 

Zdarzają się sytuacje, w których o miejscu zamieszkania dziecka rozstrzyga sąd. Ma to miejsce w sprawie o rozwód, separację lub w postępowaniu przed sądem opiekuńczym w sprawie o ustalenie lub zmianę miejsca pobytu dziecka. 

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka to zmiana miejscowości, w której dziecko przebywa na stałe. Jeśli zatem chcesz się przeprowadzić z dzieckiem w ramach miejscowości, w której dotychczas przebywałaś, nie musisz prosić ojca dziecka o zgodę na przeprowadzkę. Inaczej jest jednak kiedy zmiana adresu wiąże się ze zmianą miejscowości. 

 

Władza rodzicielska

 

Kluczową kwestią, którą należy ustalić, aby odpowiedzieć na pytanie czy można zmienić miejsce zamieszkania dziecka bez zgody drugiego rodzica, jest władza rodzicielska. Jeżeli bowiem władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Zmiana miejsca zamieszkania dziecka należy do tzw. istotnych spraw dziecka. Z tego też względu wymaga ona zgody obojga rodziców, jeżeli posiadają oni władzę rodzicielską nad dzieckiem. 

Jeżeli władza rodzicielska ojca  nad dzieckiem została ograniczona, musimy sprawdzić, jaki jest zakres tego ograniczenia. Jeżeli władza rodzicielska ograniczona jest do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, zgoda również jest wymagana. 

Istotnym jest, że z uzyskania zezwolenia drugiego rodzica nie zwalnia sam zapis w wyroku lub postanowieniu sądowym, w którym sąd ustalił np., że miejsce pobytu dziecka jest przy matce. W takim przypadku również musimy zwrócić uwagę czy drugiemu rodzicowi przysługuje władza rodzicielska, a jeśli jest ograniczona, to w jakim zakresie. 

 

Brak zgody 

 

Jeżeli drugi rodzic, którego zgoda jest wymagana, odmawia udzielenia zgody na zmianę miejsca zamieszkania dziecka, to rodzic, który chciałby taką zmianę przeprowadzić, musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na dokonanie tej czynności. Zgoda sądu zastępuje wówczas zgodę rodzica.

 

Jak uzyskać zgodę sądu na zmianę miejsca zamieszkania dziecka? 

 

Aby uzyskać zgodę, należy złożyć do sądu opiekuńczego stosowny wniosek. Sądem opiekuńczym właściwym w sprawie jest sąd rejonowy właściwy miejscowo ze względu na aktualne miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek wymaga oczywiście uzasadnienia.

Uczestnikami takiego postępowania są rodzic, który złożył wniosek, a także rodzic, który uprzednio odmówił zgody na zmianę miejsca zamieszkania dziecka.  W toku sprawy może on zaprezentować swoje stanowisko, przedstawić sądowi swoje argumenty przemawiające za odmową udzielenia zgody i tym samym próbować przekonać sąd do swojej argumentacji. Istotnym jest, że w sprawach rodzinno-opiekuńczych sąd wydając rozstrzygnięcie kieruje się przede wszystkim dobrem małoletniego dziecka. 

Czy zdanie dziecka ma znaczenie? Owszem. Jeżeli dziecko jest wystarczająco duże, sąd wysłucha je i weźmie pod uwagę jego zdanie i rozsądne życzenia. 

 

Art. 216(1) Kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Sąd w sprawach dotyczących osoby małoletniego dziecka wysłucha je, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.
§ 2. Sąd stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.

 

Samodzielną decyzję o zmianie miejsca zamieszkania dziecka – a zatem miejscowości, w której przebywa na stałe, jeden rodzic może podjąć tylko w następujących sytuacjach:

 • posiada wyłączną władzę rodzicielską nad dzieckiem, tj. drugi rodzic został jej pozbawiony lub nie żyje,
 • drugi rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską poprzez wyłączenie mu prawa do współdecydowania o miejscu zamieszkania dziecka.

 


 

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł, polub moją stronę na Facebooku. Jeśli masz jakieś pytania, zachęcam do komentowania. W sprawach wymagających udzielenia indywidualnej porady prawnej zapraszam na spotkanie w mojej kancelarii w Olsztynie. Kancelaria oferuje również możliwość uzyskania porady online. 

 

Zadzwoń: 691 057 799

Napisz: kancelaria@adwokatrozbicka.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie głównej

 

 

 

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

 

powrót

Szybki kontakt do kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Rozbicka-Matejuk

ul. Okopowa 14/6

10-075 Olsztyn

 

 

Tel.: 691 057 799

E-mail: kancelaria@adwokatrozbicka.pl

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Blog Porady prawne

  Zaliczka a zadatek – czym się różnią, czy podlegają zwrotowi?

  27 lipca, 2022

    Nie mam wątpliwości, że każdy z nas chociaż raz w życiu spotkał się z pojęciami zaliczka lub zadatek. Najczęściej mamy z nimi do czynienia przy umowach dotyczących wykonania usług (zlecenia), umowach o dzieło, roboty budowlane czy umowach sprzedaży. Standardem  jest aktualnie wpłata środków pieniężnych chociażby przy rezerwowaniu sali weselnej czy zamówieniu mebli u stolarza. Pojęcia „zaliczka” i „zadatek” bardzo często są ze sobą […]

  Więcej

  Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

  19 lipca, 2022

    Czy mogę zmienić miejsce zamieszkania dziecka bez zgody ojca? Czy mogę wyjechać z dzieckiem do innego miasta nie pytając ojca dziecka o zgodę? W trakcie konsultacji z Klientkami w kancelarii adwokackiej w Olsztynie pytanie takie pada dosyć regularnie. Czasy się zmieniają, wiele osób decyduje się na wspólne życie w związku nieformalnym, coraz rzadziej wybieramy także życie w martwym związku dla dobra dzieci. Bardzo […]

  Więcej

  Alimenty między byłymi małżonkami

  5 maja, 2022

    Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z określonymi prawami oraz obowiązkami. Małżonkowie są zobowiązani nie tylko do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy czy wierności. Jednym z obowiązków małżeńskich jest również obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jego realizacja może polegać nie tylko na dostarczaniu rodzinie środków utrzymania, lecz również na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym czy wychowywaniu dzieci. Co zatem dzieje się w przypadku rozwodu kiedy ta rodzina zasadniczo […]

  Więcej
  Wszelkie prawa zastrzeżone Kacelaria Adwokacka Olsztyn, Adwokat Marta Rozbicka 2020
  Realizacja:
  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych,
  Polityka Prywatności.
  Akceptuję