Blog

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – co za to grozi?

 

Jak wynika ze statystyk Policji w 2020 r. stwierdzono 52.907 przypadki przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Oczywistym jest, że statystyki nie obejmują wszystkich przypadków prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu – sporo takich przestępstw nie zostaje wykryta. Wypadki spowodowane przez osoby nietrzeźwe budzą wiele emocji w opinii publicznej, a najczęstszym tematem poruszanym w dyskusji w związku z takimi zdarzeniami jest kwestia kary grożącej sprawcom, którzy doprowadzili do wypadku jadąc na tzw. „podwójnym gazie”. W polskim porządku prawnym karane jest jednak nie tylko spowodowanie wypadku po alkoholu, ale również samo prowadzenie pojazdu pod jego wpływem. Jakie więc kary za to grożą?

 

Przestępstwo czy wykroczenie?

 

Jazda samochodem pod wypływem alkoholu może stanowić wykroczenie lub przestępstwo w zależności od zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu. Przepisy wyróżniają tutaj dwa pojęcia – stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem, natomiast w stanie nietrzeźwości przestępstwem.

 

 

Stosownie do art. 87 Kodeksu wykroczeń osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu prowadząca pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Kara aresztu może trwać od minimum 5 do maksimum 30 dni. Maksymalna wysokość grzywny wynosi natomiast 5000 zł. Dodatkowo obligatoryjnie orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. 

 

 

Zgodnie z art. 178a § 1 k.k. kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności (od 1 miesiąca do 2 lat) albo pozbawienia wolności (od 1 miesiąca) do lat 2. Karę grzywny wymierza się w stawkach dziennych określając liczbę stawek (od 10 do 540) oraz wysokość jednej stawki (od 10 zł do 2000 zł). Ustalając wysokość stawki dziennej sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Oprócz tego sprawca musi liczyć się z obligatoryjnym orzeczeniem:

 • zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres min. 3 lat (maksymalnie aż 15 lat), 
 • świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych (maksymalnie do 60.000 zł).

Warto wspomnieć, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości nie zawsze musi skończyć się skazaniem – możliwe jest bowiem uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe przede wszystkim w sytuacji, gdy stężenie alkoholu we krwi nie było znaczne – było zbliżone do granicy ze stanem o użyciu alkoholu (a więc wykroczeniem), a nadto gdy sprawca nie był uprzednio karany za przestępstwo umyślne. W takiej sytuacji Sąd stwierdza winę sprawcy, jednak nie wymierza mu kary. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat. Umarzając warunkowo postępowanie karne sąd może jednak orzec świadczenie pieniężne lub zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2. Niejednokrotnie zdarza się również, że osoba zatrzymana za jazdę w stanie nietrzeźwości otrzymuje propozycję dobrowolnego poddania się karze

W tego typu sprawach pomoc adwokata może zapewnić wynegocjowanie najkorzystniejszego dla danej osoby rozwiązania  w warunkach zarzucanego jej czynu.

 

Jeżeli zainteresował Cię powyższy artykuł, polub moją stronę na Facebooku. Jeśli masz jakieś pytania, zachęcam do komentowania. W sprawach wymagających udzielenia indywidualnej porady prawnej, a w tym w sprawach karnych, zapraszam na spotkanie w mojej kancelarii w Olsztynie bądź skorzystania z możliwości uzyskania porady online. Zapraszam do kontaktu.

 

 

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

powrót

Szybki kontakt do kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Rozbicka-Matejuk

ul. Okopowa 14/6

10-075 Olsztyn

 

 

Tel.: 691 057 799

E-mail: kancelaria@adwokatrozbicka.pl

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

  Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

  Blog Porady prawne

  Alimenty między byłymi małżonkami

  5 maja, 2022

    Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z określonymi prawami oraz obowiązkami. Małżonkowie są zobowiązani nie tylko do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy czy wierności. Jednym z obowiązków małżeńskich jest również obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jego realizacja może polegać nie tylko na dostarczaniu rodzinie środków utrzymania, lecz również na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym czy wychowywaniu dzieci. Co zatem dzieje się w przypadku rozwodu kiedy ta rodzina zasadniczo […]

  Więcej

  Śmigus-dyngus – czy za oblanie kogoś w lany poniedziałek grozi odpowiedzialność karna?

  14 kwietnia, 2022

    Śmigus-dyngus określany obecnie również lanym poniedziałkiem, to zwyczaj kultywowany w Polsce od pokoleń. Zabawa obchodzona w Poniedziałek Wielkanocny ma zarówno swoich miłośników, jak również i stanowczych przeciwników. Przyjmuje się, że polewanie wodą ma mieć jedynie charakter symboliczny. Niejednokrotnie jednak uczestnicy podchodzą do świętowania nader gorliwie, a ich zachowania przybierają bardziej charakter chuligańskiego wybryku aniżeli świątecznej zabawy.  Zdarzają się więc takie […]

  Więcej

  Co zawiera wyrok rozwodowy?

  3 lutego, 2022

    Sprawa o rozwód większości osób kojarzy się wyłącznie z rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód. Tymczasem  w wyroku orzekającym rozwiązanie małżeństwa przez rozwód sąd  jest zobowiązany do kompleksowego uregulowania  całokształtu spraw małżeńskich, rodzicielskich i alimentacyjnych, mieszkaniowych czy majątkowych małżonków. Wyrok ten musi zawierać w swojej treści elementy obligatoryjne, ale może też zawierać elementy fakultatywne.  kiedy sąd może orzec rozwód? czy sąd może oddalić […]

  Więcej
  Wszelkie prawa zastrzeżone Kacelaria Adwokacka Olsztyn, Adwokat Marta Rozbicka 2020
  Realizacja:
  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

  Administrator Danych,
  Polityka Prywatności.
  Akceptuję